Usługi

Czym jest marketing samorządowy?

Napisał dnia 01 czerwca 2018
Usługi / Brak komentarzy

Każdy z nas żyje w jakiejś społeczności lokalnej i jakiejś gminie. Jednostki samorządu terytorialnego to nie tyko organizacja administracyjna gmin i powiatów, ale także podmiot gospodarczy. Gmina może bowiem być zarówno kupcem, sprzedawcą jak i najemcą. W ostatnim czasie popularny stał się marketing samorządowy.

Czytaj dalej…