Czym zajmuje się prywatny detektyw?

Czym zajmuje się prywatny detektyw? Praca prywatnego detektywa jest owiana lekką aurą tajemnicy. Adepci tego rzemiosła zawdzięczają taki stan rzeczy książkom i filmom, jednak rzeczywistość przeważnie mocno odbiega od filmowych realiów. Detektywi z Wrocławia zajmują się o wiele mniej spektakularnymi sprawami niż te, które kreowane są przez pisarzy czy scenarzystów.

Jak zostać detektywem?

Zanim odpowiesz na pytanie o to, czym właściwie zajmuje się detektyw, warto powiedzieć jak rozpocząć karierę w tym zawodzie. Często trafiają tu byli funkcjonariusze policji lub innych służb, ale nie tylko oni pałają się tym fachem. Ze względu na mnogość specjalizacji, które może obrać sobie detektyw, tym zawodem mogą zajmować się także prawnicy albo specjaliści od finansów. Wszystko zależy od tego, jakich klientów chce obsługiwać dana osoba. W kwestii wymagań prawnych, aby zacząć pracę w zawodzie trzeba uzyskać odpowiednią licencję. Można to zrobić przechodząc kurs przygotowawczy, oraz spełniają restrykcyjne wymagania regulowane ustawą.

Podstawowe wymagania to ukończone dwudziestego pierwszego roku życia, wykształcenie średnie, nieposzlakowana opinia, a także brak karalności za umyślnie popełnione przestępstwa. Oczywiście trzeba też przejść odpowiednie badania lekarskie, które poświadczają, że dany kandydat jest zdolny do podjęcia pracy w zawodzie. Takie badania uwzględniają zarówno predyspozycje fizyczne, jak i psychiczne.

Uzyskując licencję, można rozpocząć pracę w zawodzie. Co ważne, detektyw posiada jedynie rozszerzone uprawnienia, jeśli chodzi o gromadzenie i przetwarzanie informacji o osobach fizycznych i prawnych, jednak nie posiada dodatkowych uprawnień w aspekcie sposobu gromadzenia informacji. Oznacza to, że w codziennej pracy musi on kierować się prawem cywilnym, a dodatkowe uprawnienia posiadają jedynie służby państwowe.

Osoba posiadająca licencję, nie posiada także rozszerzonych uprawnień, jeśli chodzi o zakres obrony koniecznej. Taka osoba może jedynie się bronić za pomocą środków, które są przewidziane dla każdego obywatela. Licencja nie ma także żadnego związku z prawem do posługiwania się jakąkolwiek bronią, w tym bronią palną, na którą potrzebne jest pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej. Jedną i drugą kwestię regulują odmienne przepisy prawa, które nie mają ze sobą nic wspólnego.

Codzienne praca w sprawach cywilnych

Codzienna praca związana ze sprawami cywilnymi sprowadza się często do wyszukiwania informacji na temat osób (obserwacja osoby). Często są to na przykład materiały dowodowe, zebrane na potrzeby spraw rozwodowych. Mogą to być także informacje związane z chęcią dowiedzenia się przez klienta, z kim kontaktuje się dana osoba lub w jakich miejscach bywa. Zakres pracy detektywa jest tutaj oczywiście mocno ograniczony, gdyż nie może on przekraczać prawa cywilnego podczas pełnienia czynności służbowych. Nie może także tak jak służby mundurowe, przeszukiwać osób fizycznych, pomieszczeń ani pojazdów.

Wszystkie, zdobyte informacje muszą być chronione i mogą być udostępnione jedynie klientowi. Przed podjęciem się pracy dla osoby fizycznej, agencja detektywistyczna musi także rzetelnie sprawdzić, czy dana osoba nie jest powiązana w żaden przestępczy proceder, a także sprawdzić, czy sama sprawa nie wykracza poza granice prawa. Jeśli zaszłaby taka sytuacja, agencja ma obowiązek odmówić wykonania zlecenia.

Czym zajmuje się detektyw w sprawach gospodarczych?

Agencje detektywistyczne zajmują się także sprawami gospodarczymi. Jest to bardzo powszechne, gdyż wraz z szybkim rozwojem polskiej gospodarki, przybyło także wielu prywatnych przedsiębiorców, którzy miewają swoje problemy z kontrahentami, klientami lub nierzetelnymi podwykonawcami, a nawet pracownikami. Detektywi mogą w taki sytuacjach realizować wewnętrzne audyty w firmach, a także zbierać informację gospodarcze na temat podmiotów, które interesują ich klienta. Często są to na przykład sprawozdania finansowe lub sposób prowadzenia firmy. Nierzadko agencje detektywistyczne są zatrudniane do sprawdzenia rzetelności wykonywanej pracy przez podwykonawców.

Praca w tym zakresie może być wykonywana zarówno podczas toczącego się postępowania sądowego, a celem agencji ma być znalezienie odpowiednich dowodów w sprawie, jak również prewencyjne działanie, które ma na celu jedynie uniknięcie potencjalnych problemów.

Detektywi w sprawach karnych

Większość spraw, którymi zajmują się prywatne agencje detektywistyczne w Polsce, to prawy dotyczące zbierania informacji gospodarczych lub informacji na temat osób fizycznych, dla klientów indywidualnych. Jednak część klientów, zleca również zadania związane ze sprawami karnymi. W Polsce jest to zdecydowana mniejszość, gdyż za takie sprawy odpowiadają organy państwowe, takie jak policja, ABW, lub CBŚ, a prywatne firmy są w takich sytuacjach zatrudniane bardzo rzadko.

Mimo wszystko czasami tak się dzieje, jednak trzeba pamiętać, że detektyw nie ma uprawnień policjanta, co znacząco zmniejsza jego pole manewru. Warto też wspomnieć, że ewentualne dowody w sprawie karnej, zawsze powinny zostać dostarczone do odpowiednich służb.