Jak wygląda nauka w szkole muzycznej?

Jak wygląda nauka w szkole muzycznej? Już małe dziecko przejawia talent w określonej dziedzinie. Psychologowie uważają, że nawet  w okresie prenatalnym dziecko odbiera określone dźwięki z otoczenia, na jedne reaguje spokojnie, jest zrelaksowane, a inne gwałtownymi ruchami. Noworodek  uspokaja się słysząc głos mamy, reaguje odruchem moro, kiedy nie zna dźwięków i przestraszy się odgłosów. W zależności od stopnia rozwoju mowy 2-3 latek może śpiewać proste piosenki. Dziecko w okresie przedszkolnym może zostać uczniem szkoły muzycznej.

Jak wygląda nauka w szkole muzycznej?

Szkoła muzyczna
Szkoła muzyczna

Szkoła muzyczna to miejsce, gdzie uzdolnione w tym kierunku dzieci rozwijają swój talent. Uczą się gry na konkretnym instrumencie. Najważniejszym przedmiotem jest instrument, na który dziecko chodzi. Kolejnym przedmiotem jest kształcenie słuchu – jest w każdej klasie. Na rytmice, która realizowana jest w klasach 1-3 kładzie się nacisk na zabawy ruchowe w rytm muzyki: taniec, ćwiczenia, granie na instrumentach.  Uczniowie uwielbiają ten przedmiot, bo pozwala on na odrobinę relaksu, a jednocześnie jest realizowane kształcenie muzyczne. Nauka w szkole muzycznej musi być przyjemnością, a rytmika sprawia, że uczniowie są zrelaksowani i doskonale bawią się muzyką.  W czwartej klasie dochodzi chór – przedmiot, na którym szlifowana jest technika śpiewu i ćwiczenie głosu.  Bardzo ważny przedmiot dla każdego, kto chce w przyszłości śpiewać profesjonalnie, zdobyć wiernych fanów i zawojować muzyczne listy przebojów.  Nauka w szkole muzycznej to pierwszy krok do zrobienia wielkiej kariery wokalnej. Fortepian jest najważniejszym instrumentem w szkołach muzycznych i przyjmuje się, że każdy uczeń powinien poznać podstawy nauka gry na fortepianie.

Ogłada muzyczna

W starszych klasach rytmikę zastępują audycje muzyczne, podczas, których uczniowie uczą się życiorysów wielkich kompozytorów i mają kontakt z dziełami mistrzów, słuchając ich utworów. To nauka historii muzyki.  Poznają najważniejsze dzieła, które są nie tylko wybitnymi osiągnięciami muzycznymi, ale należą do kanonu osiągnięć ludzkości. Oprócz dzieł muzycznych uczniowie poznają cechy utworów muzycznych w danej epoce i najważniejsze ośrodki kulturowe. O tym, czy z tego przedmiotu są sprawdziany, decyduje nauczyciel.

Wiedza o największych dziełach muzycznych z różnych rodzajów muzyki jest podstawową wiedzą, którą powinien posiadać wykształcony człowiek. Niestety, szkoły publiczne (podstawówki, gimnazja , licea i technika) nie przekazują wiedzy muzycznej w wystarczającym zakresie, więc jedynie nauka w szkole muzycznej daje możliwość nadrobienia ich zaległości. Dzieci i młodzież lubią zajęcia z audycji muzycznych, ponieważ inspirują ich do nauki i odkrywania kolejnych tajemnic muzyki.

Oferta szkół muzycznych

Nauka w szkole muzycznej – to przede wszystkim uczenie się gry na instrumentach. Większość szkół muzycznych ma w swojej ofercie następujące instrumenty: fortepian, klarnet, flet, trąbka, saksofon, puzon, tuba, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, obój. W celu poznania szczegółowej oferty zajęć z gry na instrumentach warto przeczytać stronę internetową wybranej szkoły lub zapytać w placówce.  Przy wyborze instrumentu najważniejsze są zainteresowania dziecka. Większość placówek daje możliwość wyboru dwóch dróg kształcenia; 4- letniej i 6-letniej.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szkoły muzyczne I stopnia dają podstawy wykształcenia muzycznego, przygotowują  do kolejnego etapu kształcenia zawodowego. Odgrywają nieocenioną rolę w procesie umuzykalniania i uwrażliwiania na piękno muzyki. Oprócz kształcenia muzycznego, prowadzą działalność koncertową oraz organizują liczne konkursy muzyczne, w których biorą udział uczniowie  i zaproszeni goście. Nauka w szkole muzycznej II stopnia to kształcenie artystyczne na poziomie szkoły średniej zawodowej. Kończy się egzaminem dyplomowym. Absolwent, który zdał powyższy egzamin, uzyskuje tytuł muzyka lub aktora scen muzycznych. Może ubiegać się o przyjęcie do akademii muzycznych.

Policealne szkoły muzyczne

Ciekawą ofertą dla absolwentów szkół średnich (liceum/technikum) są policealne szkoły muzyczne, które kształcą w zawodzie: aktor scen muzycznych. Nauka trwa 3 lata. Osoba, która ubiega się o przyjęcie do takiej szkoły, nie może mieć więcej niż 23 lata. Można wybrać jedną z dwóch specjalności: wokalno-aktorska lub wokalno-baletowa. W specjalności wokalno- aktorskiej najważniejszym przedmiotem jest śpiew. W specjalności wokalno-baletowej największy nacisk kładzie się na taniec i śpiew. Uczeń uczestniczy w takich zajęciach jak: gra aktorska, taniec, praktyki sceniczne, historia śpiewu lub tańca (w zależności od specjalizacji), piosenka aktorska, pantomima i wielu innych przedmiotach.

Nauka w  szkole muzycznej w Szczecinie to zajęcie dla osób, dla która muzyka jest pasją i sensem życia. Rozwija nie tylko muzycznie, uczy pracy nad sobą i zarządzania czasem. Nauka w szkole muzycznej powinna dawać radość i zachęcać do dalszego rozwijania talentu muzycznego. To pasją, którą wiele osób przekłada na późniejszy zawód i pracę.