Rehabilitacja co leczymy?

Rehabilitacja jest istotnym elementem ogólnej opieki zdrowotnej, wraz z promocją zdrowia, zapobieganiem chorobom, leczeniem i opieką paliatywną. Rehabilitacja pomaga dziecku, dorosłemu lub osobie starszej zachować maksymalną niezależność w wykonywaniu codziennych czynności i umożliwia udział w edukacji, pracy, wypoczynku i ważnych zadaniach życiowych, takich jak opieka nad rodziną. Szacuje się, że obecnie na świecie żyje 2,4 miliarda osób z dolegliwościami zdrowotnymi, które mogłyby skorzystać z rehabilitacji. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na rehabilitację będzie rosło na całym świecie ze względu na zmiany w stanie zdrowia i charakterystyce populacji. Na przykład, ludzie żyją dłużej, ale cierpią na więcej chorób przewlekłych i są bardziej niepełnosprawni. Rehabilitacja jest definiowana jako “zestaw interwencji zaprojektowanych w celu optymalizacji funkcjonowania i zmniejszenia niepełnosprawności osób z warunkami zdrowotnymi, wchodzących w interakcje ze swoim środowiskiem.”

Ból mija bezpowrotnie

Dobry rehabilitant daje możliwość uczestnictwa w codziennych sprawach życia codziennego bez odczuwania bólu. Osiąga się to poprzez leczenie podstawowych schorzeń (takich jak ból) i poprawę sposobu, w jaki dana osoba funkcjonuje w życiu codziennym, pomagając jej przezwyciężyć trudności w myśleniu, widzeniu, słyszeniu, komunikowaniu się, jedzeniu lub poruszaniu się. Każdy może potrzebować rehabilitacji w pewnym momencie swojego życia, np. po urazie, operacji, chorobie lub dlatego, że jego zdolność do funkcjonowania zmniejszyła się z wiekiem. Rehabilitacja domowa jest w dużym stopniu skoncentrowana na osobie, co oznacza, że działania i podejście wybrane dla każdej osoby będą zależały od jej celów i preferencji. Rehabilitacja może być prowadzona w wielu różnych miejscach, począwszy od szpitali stacjonarnych i ambulatoryjnych, poprzez prywatne kliniki, aż po warunki środowiskowe, takie jak dom pacjenta. Personel rehabilitacyjny składa się z różnych specjalistów medycznych, w tym fizykoterapeutów, terapeutów zajęciowych, terapeutów mowy i języka, ortotyków i protetyków oraz lekarzy medycyny fizycznej i rehabilitacji.

Koniec z powikłaniami

Rehabilitacja medyczna może zmniejszyć skutki szerokiego zakresu warunków zdrowotnych, w tym choroby (ostrej lub przewlekłej) lub urazu. Może ona również uzupełniać inne interwencje zdrowotne, takie jak procedury medyczne i chirurgiczne, oraz pomóc w osiągnięciu najlepszego możliwego wyniku. Na przykład, rehabilitacja może pomóc w zmniejszeniu, zarządzaniu lub zapobieganiu powikłaniom związanym z wieloma stanami zdrowia, takimi jak uszkodzenie rdzenia kręgowego, udar lub złamanie. Rehabilitacja pomaga zminimalizować lub spowolnić skutki inwalidztwa związanego z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak choroby układu krążenia, nowotwory i cukrzyca, poprzez wyposażenie ludzi w strategie samokontroli i urządzenia wspomagające, których potrzebują, lub poprzez leczenie bólu i innych powikłań.

Polecamy uwadze:

Inwestycja w przyszłość

Rehabilitacja jest inwestycją, która przynosi korzyści zarówno jednostkom, jak i społeczeństwu. Może ona pomóc uniknąć kosztownych hospitalizacji, skrócić pobyt w szpitalu i zapobiec ponownym przyjęciom do szpitala. Rehabilitacja umożliwia także kontynuowanie nauki i pracy zarobkowej, zachowanie niezależności w domu i zminimalizowanie potrzeby pomocy finansowej lub opiekuńczej. Rehabilitacja nie jest przeznaczona wyłącznie dla osób z długotrwałą lub fizyczną niepełnosprawnością. Rehabilitacja jest raczej podstawową usługą zdrowotną dla każdego, kto cierpi z powodu ostrej lub przewlekłej choroby, upośledzenia lub urazu, które ograniczają funkcjonowanie i jako taka powinna być dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje. Rehabilitacja ruchowa nie jest luksusowym świadczeniem zdrowotnym dostępnym tylko dla tych, którzy mogą sobie na nią pozwolić. Nie jest też świadczeniem opcjonalnym, z którego można korzystać tylko wtedy, gdy zawiodą inne środki zapobiegania lub leczenia stanu zdrowia.

Rehabilitacja dostępna dla wszystkich

Aby rehabilitacja przyniosła pełne korzyści społeczne, ekonomiczne i zdrowotne, powinna być dostępna dla wszystkich we właściwym czasie, na wysokim poziomie i w przystępnej cenie. W wielu przypadkach oznacza to rozpoczęcie rehabilitacji zaraz po rozpoznaniu stanu zdrowia i kontynuowanie jej równolegle z innymi działaniami w zakresie ochrony zdrowia. Klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi lub epidemie chorób, oraz zagrożenia spowodowane przez człowieka, takie jak konflikty, terroryzm lub wypadki przemysłowe, mogą powodować ogromne zapotrzebowanie na rehabilitację w wyniku urazów lub chorób. Jednocześnie zakłócają one funkcjonowanie istniejących usług i mają największy wpływ na najbardziej wrażliwe grupy ludności i najsłabsze systemy opieki zdrowotnej. Rehabilitacja domowa jest niekiedy lepszym rozwiązaniem dla wielu pacjentów, którzy chcą pozostać w zaciszu domowym. Rehabilitacja leczy wszelkie bóle cielesne i psychiczne, które dotykają pacjentów i uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie.