Transkrypcje ścieżek dźwiękowych – podstawowe informacje

Transkrypcje ścieżek dźwiękowych – podstawowe informacje: w dobie Internetu i coraz nowocześniejszych technologii obecnych w gospodarstwach domowych wydawać by się mogło, że tradycyjne słowo pisane powoli przechodzi do historii. Zamiast czytać książki, ludzie wolą słuchać audiobooków, zamiast pisać wiadomość, wolą podyktować ją wirtualnemu asystentowi poczty mailowej. Przykłady, które ułatwiają człowiekowi w ten sposób życie można mnożyć, a innowacyjne pomysły będą na bieżąco zaspokajać potrzeby rynku w tej dziedzinie.

Czasami jednak konieczne jest działanie w drugą stronę – otrzymanie na piśmie tego, co zostało nagrane i jest dostępne wyłącznie jako ścieżka dźwiękowa. W związku z tym, że jest to bardzo trudne zadanie, warto skorzystać z usług doświadczonej firmy, która zawodowo zajmuje się transkrypcjami.

Na czym polega transkrypcja nagrań?

Najprościej mówiąc, jest to przepisywanie nagranego tekstu i stworzenie z niego fachowego, profesjonalnego dokumentu. Największą trudność podczas transkrypcji transkrypcje24.waw.pl nagrania stwarza jego jakość – wyraźne głosy, prosty język i łatwy temat zdecydowanie szybciej przekłada się z dźwięku na pismo. Im więcej osób uczestniczy w nagraniu, tym trudniej jest stworzyć z niego zwięzły, zrozumiały opis. Kolejną trudnością jest wykonanie transkrypcji wyłącznie w oparciu o ścieżkę audio. W przypadku nagrania wideo jest możliwość rozróżniania osób wypowiadających poszczególne zdania, natomiast z samej ścieżki dźwiękowej jest to bardzo trudne do wnioskowania i konieczne może być skorzystanie z usług specjalisty.

Podstawowe zasady przepisywania nagrań

Transkrypcje ścieżek dźwiękowych - podstawowe informacje
Transkrypcje ścieżek dźwiękowych – podstawowe informacje

Transkrypcje nagrań przede wszystkim powinny być dosłowne – w formie pisemnej powinny pojawić się wszystkie dźwięki słyszane na nagraniu. Wszystkie informacje dodatkowe, w tym znaczniki czasowe, zapisy fonetyczne, elementy głosowe (śmiech, płacz, jąkanie się, krzyk) oznacza się poprzez zastosowanie nawiasu kwadratowego, w który wpisuje się ich treść. Zapisywać należy również słowa urwane, a niedokończone wypowiedzi powinno się oznaczać wielokropkiem. W nawias kwadratowy powinny być również ujęte wszystkie gesty i informacje niewerbalne ukazane na nagraniu, między innymi ruchy rąk, wstawanie, siadanie, nerwowe tupanie nogą, szarpanina czy wyjście rozmówców.

Jeśli chodzi o samych rozmówców, kwestię każdej kolejnej osoby należy zapisywać od nowego akapitu, podając imię, stanowisko lub chociażby płeć osoby mówiącej. O dobrej jakości transkrypcji świadczy również zapisywanie imion, nazwisk i nazw własnych wielkimi literami, poprawna ortografia i interpunkcja zapisu, od których nieraz zależy ton zapisanej rozmowy. Wszystkie liczebniki również powinny zostać zapisane słownie. Niezwykle ważne jest także zapisanie wszelkich powtórzeń, wyrażeń niegramatycznych i błędnych językowo – chodzi o zachowanie oryginalnego przekazu nagranego na ścieżce dźwiękowej.

Transkrypcje rozpraw sądowych

Rozprawy sądowe, przesłuchania świadków i działania służb porządkowych zarejestrowane w formie ścieżki dźwiękowej lub wideo są najczęściej przepisywanymi tekstami przez profesjonalne firmy zajmujące się transkrypcją. Jest to konieczne z kilku powodów. Przede wszystkim wszelkie zeznania muszą być podpisane czytelnym podpisem osoby przesłuchiwanej. Ponieważ nie tworzy się protokołu z przesłuchania bezpośrednio w trakcie jego trwania, najlepszym wyjściem jest jego nagranie w postaci ścieżki dźwiękowej i przepisanie przez profesjonalistę. Podobnie ma się sytuacja z rozprawami sądowymi i działaniami służb – transkrypcje z tych aktywności trafiają do akt i nie ulegają takiemu zniszczeniu spowodowanemu upływem czasu, co zapisy na nośnikach elektronicznych.

Napisy do filmów

Transkrypcjami są również napisy tworzone do filmów, zarówno polsko- jak i obcojęzycznych. Profesjonalne biura zajmujące się transkrypcjami przyjmują zlecenia przygotowywania napisów do filmów, podobnie, jak zajmują się tłumaczeniami transkrypcji obcojęzycznej na napisy polskie. Takie usługi są jednak znacznie droższe, niż standardowe transkrypcje i zajmują więcej czasu. Bardzo często tworzone są również napisy polskie do filmów polskojęzycznych – jest to ukłon producentów i dystrybutorów filmów w stronę osób niedosłyszących. Takie napisy również posiadają stemple w nawiasach kwadratowych, podpowiadają, jakie inne elementy dźwiękowe pojawiają się w treści filmu, a mogą nie być słyszane przez widzów – zaliczamy tu trzaśnięcia drzwiami, skrzypienie podłogi, silne powiewy wiatru i inne dźwięki zarejestrowane na filmie.

Inne wykorzystania transkrypcji

Ponieważ wykonanie nagrania – dźwiękowego lub audiowizualnego – jest łatwiejszym sposobem protokołowania spotkania, szkolenia czy wywiadu, jest to rozwiązanie chętniej wykorzystywane na bieżąco. Nagrania z konferencji, spotkań zarządu, wystąpień trenerów, polityków czy paneli ekspertów są następnie przekazywane profesjonalistom wykonującym transkrypcje. Precyzyjne, fachowe zapisy następnie trafiają do akt, archiwów i dokumentacji. Czasami konieczne staje się podpisanie klauzuli tajności – natomiast każde szanujące się biuro wykonujące transkrypcje w swoich standardach etyki zawodowej ma zakodowane zachowanie bezpieczeństwa danych przekazywanych przez klientów.