5 czynników wpływających na stawki prawników

5 czynników wpływających na stawki prawników. Odpowiedź na pytanie ile kosztują usługi prawnicze (jak odpowiedź na większość pytań prawnych) brzmi: „to zależy”. Aby dowiedzieć się, ile kosztują prawnicy, należy zwrócić uwagę na wiele różnych czynników, które wpływają na ceny. Oto 5 czynników określających, ile kosztują prawnicy:

  • Metoda fakturowania i struktura cenowa;
  • Wielkość i prestiż firmy prawniczej;
  • Obszar prawa lub rodzaj wykonywanej pracy prawnej;
  • Poziom doświadczenia prawnika;
  • Miejsce, w którym wykonywane są usługi prawne.

Metoda rozliczeniowa prawników

Rozliczenia w branży prawniczej są zazwyczaj wykonywane za godzinę. Oznacza to, że przez większość czasu prawnicy kosztują kwotę proporcjonalną do czasu, jaki spędzają na pracy. Stawka godzinowa określonego adwokata będzie zależeć od pozostałych 4 czynników omówionych poniżej. Zasadniczo stawki godzinowe będą się wahać od 150 do 500 złotych za godzinę. Prawnicy mogą również naliczać opłaty ryczałtowe za niektóre usługi prawnicze, takie jak tworzenie spółek, testamenty lub zgłoszenia znaków towarowych. Dobrą rzeczą w naliczaniu opłat ryczałtowych jest to, że koszt prawników nie zmienia się w zależności od liczby przepracowanych godzin, ponieważ opłata jest ustalana i często wpłacana z góry. 

Warto pamiętać, że zgodnie z polskimi zasadami prawnik nie ma możliwości pobierania swojego wynagrodzenia w zależności od uzyskanego rezultatu. To znaczy nie może na przykład otrzymać procentu od odszkodowania. Strony mogą się umówić na pewien ryczałt, a pieniądze za wygraną sprawę są wówczas wypłacane jako premia.

Rozmiar i prestiż kancelarii

Zazwyczaj prawnicy z większych, bardziej renomowanych firm prawniczych kosztują więcej pieniędzy niż prawnicy w mniejszych kancelariach prawnych lub praktykujący solo. Tak więc wielkość i reputacja kancelarii prawnej, w której pracuje prawnik, jest bardzo ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy zatrudnianiu prawnika i ustalaniu, ile kosztują jego usługi prawne. Jeśli masz do czynienia z bardzo złożoną sprawą, może być warta dodatkowego kosztu pracy wysokiej klasy, droższej kancelarii prawnej. Aby nieco obniżyć opłaty adwokackie, można wybrać małą kancelarię.

Zobacz również:

Obszar prawa lub rodzaj pomocy prawnej

Niektóre rodzaje usług prawniczych (np. pomoc prawna frankowiczom) są znacznie droższe niż inne, więc koszt prawników często będzie bezpośrednio zależał od rodzaju wykonywanej przez nich pracy. Na przykład wysoce wyspecjalizowane dziedziny prawa, takie jak ściganie patentów, generalnie kosztują więcej niż codzienne usługi prawnicze. Obszar prawa często określa również rodzaj stosowanej struktury fakturowania, bez względu na to, czy jest to opłata godzinowa, czy opłata zryczałtowana.

Doświadczenie prawnika

Koszt prawników jest często bezpośrednio skorelowany z tym, ile lat adwokat praktykuje prawo. Podobnie jak dobre wino, prawnicy stają się lepsi z wiekiem. Prawnik praktykujący od 30 lat będzie posiadał dużą wiedzę i wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w jednej lub kilku dziedzinach prawa. Dlatego usługi tego adwokata są znacznie bardziej poszukiwane niż współpracownika, który ledwo ukończył studia prawnicze. Zgodnie z prawem podaży i popytu, zatrudnienie doświadczonego prawnika również kosztuje znacznie więcej.

Miejsce wykonywania usług prawnych

Koszt prawników będzie się różnić w różnych obszarach i częściach kraju. Prawnicy z obszarów wiejskich mogą mieć mniejszą pulę klientów, ale także mniejszą konkurencję ze strony innych prawników. Oznacza to, że prawnicy z obszarów wiejskich kosztują średnio mniej niż prawnicy w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Trójmiasto, czy Kraków.

Ile kosztują usługi prawnicze to bardzo ważna kwestia, o której większość ludzi będzie chciała dowiedzieć się jeszcze przed zatrudnieniem którejś z osób. Nie ma jednak na to jednoznacznej odpowiedzi, więc zastanów się nad tymi pięcioma czynnikami za każdym razem, gdy znajdziesz się w sytuacji, w której musisz zatrudnić prawnika, aby uzyskać lepszy obraz kosztów prawników.

Warto pamiętać, że stawka wypłacana adwokatowi uzależniona jest od kilku czynników. Składają się na nie charakter danej sprawy, a także jej zawiłość, czyli czas jaki dany prawnik musi poświęcić na jej rozwiązanie. Wyższa cena za usługę prawniczą może być związana ze skomplikowanym stanem prawnym. Jednocześnie taka cena jest również ograniczona od góry.

Nie może ona bowiem przekroczyć sześciokrotności stawki minimalnej, a także nie może być wyższa niż wartość samej sprawy. Kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku. Dotyczy ono opłat za czynności adwokackie oraz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej finansowanej przez Skarb Państwa.

Koszt pomocy prawnej jest związany z wartością prowadzonej sprawy. Jeżeli jej wartość nie jest wyższa niż 1500 złotych, taki koszt wyniesie około 180 złotych. Inne sprawy mogą kosztować nieco mniej (na przykład pozbawienie władzy rodzicielskiej 120 złotych) albo nieco więcej (sprawa o ustalenie ojcostwa 240 złotych).